Display advertisement

Creëer awareness en website bezoek


Bereik opbouwen met behulp van Display advertisement

Adverteren met (animerende) banners op websites waar jouw doelgroep zich op dat moment bevindt? Met behulp van Display advertisement zijn er tal van mogelijkheden om bijna elk denkbare doelgroep zeer gericht te bereiken, zowel op desktops en laptops als browsers van tablets en smartphone. Door gebruik te maken van programmatic inkoop (RTB) kan er getarget worden op basis van doelgroepen, regio’s, content (met behulp van zoekwoorden), interesses, vele onderwerpen en specifieke websites. Ook is de inzet van Retargeting een onderdeel dat binnen Display advertisement valt, waarbij eerdere website bezoekers opnieuw benaderd worden.

Kenmerken van de afrekening van Display advertisement 

Afhankelijk van de doelstelling, zijn er verschillende manieren om een Display banner campagne uit te rollen en de daarbij horende afrekening. Elke ‘manier’ wordt hierbij gekenmerkt door een daarbij horend afrekenmodel en prijsstelling.

De meest kostenefficiënte manier is de inkoop op basis van Run of Network. Hierbij kan er veel bereik worden opgebouwd, terwijl er pas wordt afgerekend zodra er een interactie is geweest met de banner, doorgaans een click naar de website. Doordat er op dit niveau wordt ingekocht, zal er bereik opgebouwd worden bij een uitgebreide selectie van websites, waarbij het vooraf niet 100% vaststaat waar er exact zichtbaarheid wordt opgebouwd.

Let op, dit wil niet zeggen dat er geen controle is over waar een advertentie exact wordt weergegeven. Op basis van kenmerken zoals eerder aangegeven (doelgroep targeting, regio targeting, content targeting, interesse targeting, onderwerp targeting en specifieke websites) wordt een selectie gemaakt van de websites die binnen het netwerk vallen.

Een tweede optie is Run of Channel niveau, waarbij er op soortgelijke kanalen wordt uitgeleverd in combinatie met rich media uitingen (display of video). Denk bijvoorbeeld aan sites rondom recepten, nieuws, mode etc. Deze inzet wordt ingekocht op basis van CPM (kosten per duizend vertoningen) en de prijs ligt vaak hoger.

De laatste (en duurste) optie is Run of Site niveau, ook wel directe inkoop genoemd. Hierbij wordt er gegarandeerd bereik ingekocht op een specifieke site of bij een publisher. Uiteraard wordt er vooraf in de strategie een juiste mix en keuze gemaakt om het gewenste en meest optimale resultaat te behalen.

Verkeer & awareness

Display advertisement is vaak onderwerp van gesprek, denk aan Ad blockers, privacy, bannermoeheid etc. Onze ervaring is echter dat dit vaak overtrokken is en zeker niet van toepassing is op de meeste campagnes. Wel is het belangrijk (lees: vereiste) dat de strategie goed wordt afgestemd wordt op de doelgroep zodat er geen irritatie zal ontstaan. Kortom; zolang een Display campagne op de juiste manier wordt uitgerold is deze vorm van online adverteren een waardevolle manier om verkeer en awareness te creëren!

Creatieve invulling

Binnen een display campagne heeft de techniek, boodschap en het design uiteraard invloed op de resultaten. Ook is het belangrijk om de boodschap van de uiting af te stemmen op de gekozen vorm van inkoop. Wil je dat wij de creatie van de banners verzorgen? Onze designers helpen graag mee om een campagne tot een succes te brengen.